ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ เข้ามอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีกับ นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ

นางรุ่งรัศมี ศรีวงศ์พันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และกำลังคน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ เข้ามอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีกับ นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ในโอกาสเข้ารับผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือคนใหม่ ณ ห้องประชุม 2 อาคารสัมมนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ วันที่ 25 ตุลาคม 2565