สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์ ภาคเหนือ 2566"

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์ ภาคเหนือ 2566" โดยมีนายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุม มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ