สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2566

นางอรวรรณ ฟังเพราะ ครูชำนาญการพิเศษ และนายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ ครู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2566 มี นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธาน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง