สถาบัน กศน.ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา "กศน. เกมส์ 2566" ณ สนามกีฬา ธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นำโดย นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ และคณะข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา "กศน. เกมส์ 2566" ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬา ธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ สำนักงาน กศน. ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ