การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 "42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นสุข"

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นำโดยนายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการประชุมวิชาการ "42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล 
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นสุข" การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 โดยได้เข้าร่วมรับเสด็จและร่วมกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานวิชาการแนวปฏิบัติที่ดี  ในวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี