สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ มอบหมายให้ คณะข้าราชการครู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานวัฒนธรรมจารีตประเพณีในการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง ณ บริเวณศาลหลักเมือง หน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง (หลังเก่า)