สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมคณะกรรมการบรรณาธิการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2566-2570

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมคณะกรรมการบรรณาธิการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2566-2570
โดยมี  คณะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสถาบัน กศน.ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ