สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ให้การต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยมีนายสังข์  กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ และบุคลากรทางการศึกษาสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ให้การต้อนรับ ในการตรวจราชการ การติดตาม นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และได้มอบแนวทางการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการบริหารให้มีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ