สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา“กศน.ภาคเหนือเกมส์ 2566 One Spirit”

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา“กศน.ภาคเหนือเกมส์ 2566 One Spirit” และเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ “กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๖” โดยมีนายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุม มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.สำนักงาน  17 จังหวัด ในเขตภาคเหนือ เข้าร่วมในการประชุม วันจันทร์ที่26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ