สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถีและวันกองทัพไทย)

วันที่ 16 มกราคม 2566 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยนายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ มอบหมายให้นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถีและวันกองทัพไทย) วันที่16 มกราคม 2566 โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง