ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรม "ศธ. ศคส. 2566 ส่งความสุขให้น้องคลายหนาว" ณ กศน.อำเภอปาย

นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรม "ศธ. ศคส. 2566 ส่งความสุขให้น้องคลายหนาว"  ณ กศน.อำเภอปาย โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายธฤติ ประสานสอน คณะหัวหน้าส่วนราชการ คณะติดตาม ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริหาร.กศน.อำเภอ คณะครู กศน.เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ วันที่ 21 มกราคม 2565