วันที่ 10 ตุลาคม 2560 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

         

        วันที่ 10 ตุลาคม 2560 บุคลากรสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมกันปลูกดาวเรืองซึ่งเป็นดอกไม้สีเหลือง(สีประจำวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9) เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ทั้งนี้สถาบัน กศน.ภาคเหนือกำหนดระยะเวลาให้ดอกดาวเรืองบานต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช