การประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ที่ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน. เมื่อวันที่ วันที่ 30 ส.ค.62