โครงการเกษตรธรรมชาติ MOA

นายจำเริญ มูลฟอง ผอ.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมงานเปิดโครงการโลกงานวิชาการเกษตรธรรมชาติและวิธีสุขภาพ MOA จัดโดย กศน.อำเภอเมืองลำปาง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ