สัมมนาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2562  โดยมี ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานสัมมนาครั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่