โครงการพัฒนาบุคลากรสู่องค์กร 4.0

สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสู่องค์กร 4.0 ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีนายจำเริญ มูลฟอง ผอ.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานและวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกู่แก้ว กัซซัน ขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ท เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2562