ร่วมวางพวงมาลาพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู ครู และบุคลากร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธี ร่วมวางพวงมาลาพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมศาลาการจังหวัดลำปาง