ประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ปีงบประมาณ 62

นายจำเริญ มูลฟอง ผอ.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
กศน.ปีงบประมาณ 2563 โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562