ร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒

นายจำเริญ มูลฟอง ผอ.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดลุ่ม ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒