เข้าร่วมปรึกษาหารือและประสานการทำงานกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายจำเริญ มูลฟอง ผอ.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมปรึกษาหารือและประสานการทำงานแบบไม่เป็นทางการ กับนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ที่ห้องอาหารกู๊ดวิว จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562