ประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.62 นายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปีงบประมาณ 2563 ที่โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน.เป็นประธานการประชุม