ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน.ที่วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.62 (ภาคค่ำ) นายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน.ที่วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี