ร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน.ที่วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี

นายจำเริญ มูลฟอง ผอ.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน. ณ วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร บุคลากร ในสังกัด พร้อมด้วยนักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมอนุโมทนาเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคถวายบำรุงและบูรณะพระอาราม ถวายพระภิกษุสามเณร พร้อมด้วยบำรุงโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 2,605,956 บาทถ้วน เมือวันที่ 9 พ.ย. 2562