ประชุมเตรียมจัดงานแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ 2563

กศน.ภาคเหนือจัดประชุมเตรียมจัดงานแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหารและตัวแทนจาก กศน.จังหวัด 17 จังหวัดทั่วภาคเหนือเข้าร่วมประชุมวางแผนครั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ