อบรมแกนนำโครงการสร้างเครือข่ายคนรักษ์พลังงานไฟฟ้า

สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดอบรมแกนนำโครงการสร้างเครือข่ายคนรักษ์พลังงานไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่