โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณธ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว๒๑/๒๕๖๐)

วันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว๒๑/๒๕๖๐) ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทั้งนี้ตลอดช่วง ๒ วันของการประชุมมีเวทีบรรยายการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา / การใช้งานโปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) โดยวิทยากรจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.

 

โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทางผ่านระบบ Facebook Live ได้ที่ https://www.facebook.com/northnfe.page 

หรือค้นหา Facebook Page "สถาบัน กศน.ภาคเหนือ"