ผอ.กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมการจัดทำหลักเกณท์และแบบประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ

นายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการ กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมการจัดทำหลักเกณท์และแบบประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการ กศน.เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 สำนักงาน กศน.