ผอ.กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2563

นายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการ กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2563 ที่สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2563