ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี

เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 นายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการ กศน.ภาคเหนือ พร้อมผู้บริหารและข้าราชการครู เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน