จัดอบรมหลักสูตรครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ก่อนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

สถาบันกศน.ภาคเหนือ จัดอบรมหลักสูตรครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ก่อนการปฏิบัติงานโดยมี ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ อดีตรองเลขาธิการ กศน.และที่ปรึกษาสถาบันกศน.ภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการประชุมระห่ว่างวันที่ 4 -12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ