ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ให้เกียรติมาบรรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ให้เกียรติมาบรรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง สำนักงาน กศน.
กับครูศศช. ในโครงการอบรมอบรมหลักสูตรครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ก่อนการปฏิบัติงานโดยมี 
นายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการ กศน.ภาคเหนือพร้อมคณะผู้บริหาร กศน.ทั่วภาคเหนือ ให้การต้อนรับ ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563