รมช.กระทรวงศึกษาธิการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน กศน.

นายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการ กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน กศน.ของสถาบัน กศน.ภาค โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ และมีนายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน. และผอ.สถาบัน กศน.ภาคทั้ง 5 ภาคเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2563