ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"

นายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู ครู และบุคลากร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และเป็น"วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง