ประชุมหาแนวทางการติดตั้ง Solar Cell ให้กับศศช."แม่ฟ้าหลวง"

นายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง"ของสำนักงาน กศน. โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563