ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการเด็กสภาวะยากลำบาก ในเขตพื้นที่สูง ภาคเหนือ ปี 2563

ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการเด็กสภาวะยากลำบาก ในเขตพื้นที่สูง ภาคเหนือ ปี 2563 และแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กในวัยเรียนบนพื้นที่สูง 
โดยมี ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ ที่ปรึกษาสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมด้วย ผู้บริหารกศน.และครู ที่สนองงานโครงการพระราชดำริ ในเขตภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช