สนามสอบปลายภาคเรียนที่2/2562

นายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการ สถาบันกศน.ภาคเหนือ และคณะครูจากสถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่2/2562 กศน.51 สนามสอบ กศน.อำเภอปางมะผ้า
กศน.อำเภอท่าวังผา กศน.อำเภอปัว กศน.อำเภอบ้านหลวง สนง.กศน.จ.น่าน และ กศน.อำเภอเชียงม่วน  
กศน.อำเภอปง กศน.อำเภอดอกคำใต้ สนง.กศน.จ.พะเยา 
ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563