New Document
New Document


 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 


     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม   
 
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. 2564 ฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์ [27/10/2564,08:16:46]
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พุทธศักราช 2560 [13/11/2560,10:08:32]
ร่าง นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561 [07/11/2560,17:28:06]
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [12/10/2560,15:03:54]
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 [12/10/2560,14:37:59]
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิก่าร ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 [12/10/2560,14:39:34]
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 [12/10/2560,11:49:27]
พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 [04/10/2560,17:14:22]
พรบ.การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 [04/10/2560,17:10:52]
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม [12/10/2560,11:41:28]
พรบ.คุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546 [04/10/2560,17:06:54]
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 [04/10/2560,17:07:32]
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2546 [04/10/2560,17:07:48]
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม [04/10/2560,17:08:00]
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545 [04/10/2560,17:08:12]
พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พุทธศักราช 2540 [04/10/2560,17:08:24]

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862
 

bandar togel terpercaya
bandar togel toto macau terlengkap
aplikasi judi togel
daftar bandar lotre togel
bo togel deposit pulsa murah
bandar togel hadiah terbesar dan terpercaya DAPURTOTO
Daftar Togel Online Terbaik dan Terbesar
bandar togel terpercaya
agen togel online terpercaya
bandar toto togel
Toto Togel laku4d
Bandar Togel 4D
Prediksi Togel Jitu
Situs Bandar Togel 4D
Bandar toto Togel terlengkap
Bandar Togel hadiah 4d 10 juta
agen togel terpercaya
toto slot
link alternatif situs togel
Situs Togel dan Toto Slot Online
bandar togel hadiah 4d 10 juta
toto hk
togel
data sdy
togel sgp
data togel sgp
bandar togel 4d dan slot deposit pulsa terpercaya
toto sgp
toto hk
togel hk
bandar togel 4d
togel 4d
situs togel deposit pulsa
toto online
BO Togel
BO Togel Toto HK
bandar togel 4d
situs togel resmi dan terpercaya
agen togel online
Bandar Judi Mesin Slot Toto Togel 4D