New Document
New Document


นายจำเริญ มูลฟอง
ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
สำนักงาน กศน.จังหวัดทั่วประเทศ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 

     

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 28 พ.ย. 2561

   
 
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดทำเอกสารวิชาการ “แนวทางการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ดาวน์โหลดได้ที่บล็อก คลังสื่อและหลักสูตร ของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ [12/10/2560,11:33:31]
ร่าง นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561 [07/11/2560,17:23:54]
เอกสาร การถอดบทเรียน โครงการวิจัยการสร้างต้นแบบเมืองแแห่งการเรียนรู้ [19/12/2560,11:34:22]
สถาบัน กศน.ภาคเหนือเชิญร่วมงาน [08/08/2561,12:47:19]
งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี [17/08/2561,09:19:07]
โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลาการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ [27/09/2561,15:24:45]
หลักสูตรพัฒนาครู กศน. ด้านการพัฒนาหลักสูตรวิชาเลือกเสรี สาระการประกอบอาชีพ [26/11/2561,08:16:59]
การจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรีสำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน [26/11/2561,08:16:15]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862