สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดทำประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2560 จึงขอประชาสัมพันธ์ การดูของและจำหน่ายในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือดาวน์โหลดเอกสาร


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:08:55 น.