การจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรีสำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน

รับสมัครครูเเละบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน เข้าอบรม หลักสูตรการจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรีสำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน ผ่านการรับรองจาก สถาบัน คุรุพัฒนา

สนใจ!... ส่งใบสมัครภายใน 28 ธ.ค.61
ดาวน์โหลดเอกสาร


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:16:15 น.