คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมสารนิเทศและกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำคลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย โดยสามารถเข้าถึงได้ตามลิงค์

https://drive.google.com/open?id=1KosGilejrnog4WBVcmL2zZc6DusR0i1A

 
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:29:37 น.