ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ตามประกาศ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงาน ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 13-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมตาม ไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดเอกสารลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:59:47 น.