ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการพิจารณาจากวิสัยทัศน์ ผลงานแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่ง สัมภาษณ์และทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา


ดาวน์โหลดเอกสาร


วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 14:54:02 น.