สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดทำเอกสารวิชาการ “แนวทางการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ดาวน์โหลดได้ที่บล็อก คลังสื่อและหลักสูตร ของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จึงได้จัดทำเอกสารวิชาการ “แนวทางการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)” ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้พร้อมทั้งใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ได้ที่บล็อก คลังสื่อและหลักสูตร ของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ http://northnfe-media.blogspot.comวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 11:33:31 น.