ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคาร จำนวน 9 หลัง

ตามปรพกาศ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคาร จำนวน 9 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 4/2563 ลงวันที่ 13 พ.ค.2563 นั้น รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติมวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 04:14:43 น.