ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู

ตามประกาศ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 00:58:43 น.