ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคาร จำนวน 9 หลัง

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ มีความประสงค์จะ ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคาร จำนวน 9 หลัง รายละเอียดเพิ่มเติมวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 01:02:32 น.