รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ.2563

ด้วย อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ.2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (ดาวน์โหลดรายละเอียดจาก www.nfe.go.th)
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เวลา 07:32:52 น.