บทเรียนออนไลน์เรื่องการเรียนรู้กัญชาและกัญชง อย่างชาญฉลาดสําหรับประชาชน และ เรื่อง การเรียนรู้ สู้ภัย COVID-19

สํานักงาน กศน. ได้จัดทําและพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการเรียนรู้กัญชาและกัญชง อย่างชาญฉลาดสําหรับประชาชน และ เรื่อง การเรียนรู้ สู้ภัย COVID-19 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้เผยแพร่ บทเรียนออนไลน์ดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://onielearn.nfe.go.th และได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึง เว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อีกหนึ่งช่องทาง คือ http://pattana.nfe.go.th

 


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 03:10:46 น.