ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน. พรีเมี่ยม ระบบออนไลน์

สํานักงาน กศน. พัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน. พรีเมียม ระบบออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊ก (Facebook) ไลน์ โอเอ (Line OA) เว็บไซต์ (Website) อินสตาแกรม (Instagram) ภายใต้ชื่อ “ signature Imarket by "ขุมขน กศน" เรียบร้อยแล้ว และขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน. พรีเมี่ยม เพื่อสร้างการรับรู้ โดยเชิญขวนบุคลากร กศน. นักศึกษา กศน. และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมเยี่ยมชม และให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน. พรีเมี่ยม ผ่านช่องทางดังกล่าว วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 04:01:17 น.